Erfrecht


Het afhandelen van een erfenis is niet altijd even gemakkelijk. Vaak gaat de afhandeling gepaard met emoties van boosheid en verdriet, terwijl er verschillende zaken zijn die geregeld moeten worden. Het is mogelijk dat er onenigheid ontstaat in de familie, als sommige familieleden het niet eens zijn met de verdeling.

Verdeling erfenis

In sommige gevallen is er een testament opgesteld, maar dit is lang niet altijd het geval. Soms is er wel duidelijkheid over de verdeling van het geld, maar is het niet helder hoe de opbrengst van een woning of de inboedel moet worden verdeeld. Dan is het verstandig om een afspraak te maken met ons kantoor om op dit punt meer duidelijkheid te verkrijgen.

Wettelijke verdeling

Als er geen testament is opgesteld, wordt de erfenis geheel verdeeld volgens de wet. De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner heeft in dat geval recht op het grootste deel van de erfenis. De kinderen hebben eveneens recht op een deel van de erfenis, maar kunnen dit meestal pas opeisen als de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner is overleden. Indien er wel een testament is opgesteld, wordt de erfenis volgens dit testament verdeeld. Er zijn dan echter ook nog een aantal wetten van toepassing. Kinderen hebben bijvoorbeeld altijd recht op een erfdeel.

Bij vragen over erfrecht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.